Laserowe cięcie blach

W jaki sposób zlecić wycinanie laserem w AMSTAL?

W celu wyceny cięcia laserem należy dostarczyć rysunki techniczne zaprojektowanych elementów najlepiej w formacie .dxf lub .dwg. Można je wysłać bezpośrednio na adres laser@amstal.pl lub faxem pod nr. (012) 419 26 27. Należy też dostarczyć inne niezbędne informacje do procesu cięcia laserowego blach takie jak specyfikacja ilościowa, gatunek oraz grubość blachy.

UE-logo