Kontrola jakości to nieodłączny element procesu produkcyjnego. Nasi kontrolerzy dokonują weryfikacji atestów materiałowych na etapie przyjęcia materiałów na magazyn a następnie sprawdzają zgodność i prawidłowość wykonania elementów z dokumentacją techniczną na różnych etapach produkcji.

Kontrola Jakosci 1300x702

Cały system jakości funkcjonujący w naszej firmie ma na celu zapewnienie jakości i powtarzalności produkowanych wyrobów, a także zwiększenie zaufania oraz zadowolenia naszych klientów. 

Na potwierdzenie naszych słów wdrożyliśmy System Zakładowej Kontroli Produkcji, który opiera się o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz stosowanie wymagań Dyrektywy 89/106/EWG, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 2011 r. a także norm przedmiotowych dotyczących produkowanych wyrobów.

Posiadamy:

  • Certyfikat dot. Inspekcji procesu spawalniczego zgodnie z normą EN ISO 3834-2:2005
  • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wystawiany przez jednostkę notyfikowaną
  • Certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Jakości na podstawie normy ISO 9001:2015 nr 2908/2023

Jakość wykonywanych produktów i usług weryfikowana jest zgodnie z procedurami PN-EN ISO 9001:2009.

Na większość naszych produktów posiadamy Aprobaty techniczne AT-06-0687/2004, AT-06-0686/2004 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Wzory przemysłowe RP-7015, RP-7016, RP-13020, RP-13067, RP-12863, RP-12874, RP-12875, Rp-12876, RP-15085, RP-15308 zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP.

Wszystkie maszyny wyposażone są w systemy bezpieczeństwa zapewniające ochronę operatorów.

Nasze laboratorium pomiarowe korzysta z nowoczesnych, precyzyjnych maszyn oraz urządzeń pomiarowych, takich jak maszyna współrzędnościowa oraz przenośne ramię pomiarowe HEXAGON, za pomocą których dokonujemy pomiarów: pomiar błędów kształtu, położenia, rozstawu, średnic, cylindryczności, długości, równoległości, prostopadłości, płaskości, współosiowości, kątów oraz wielu innych. Co więcej, mamy możliwość skanowania laserowego do tworzenia modelu bryłowego fizycznie istniejącego wyrobu.

  • Zakres pomiaru – 2500 mm
  • Dokładność pomiaru – 0,02 mm
  • Możliwość pomiaru wyrobów wielkogabarytowych poprzez przenoszenie układu współrzędnych

Zakres pomiaru (dokładność 1,6 [µm]):

  • dla osi X – 700 mm,
  • dla osi Y – 1000 mm,
  • dla osi Z – 660 mm.

Nasze laboratorium wyposażone jest również w aparaturę pomiarową, za pomocą której wyprodukowane przez nas elementy poddawane są badaniom energetyczno-emisyjnym, między innymi na zgodność z normami PN-EN 13229 /PN-EN 12809.

W laboratoryjnych warunkach, na stanowiskach badawczych, określana jest temperatura spalin, emisja CO, CO2, O2, NOx, oraz zawartość pyłów w spalinach. Na podstawie uzyskanych wyników obliczane są kolejne parametry, takie jak sprawność czy moc naszych urządzeń.

UE-logo