Projekt UE

Projekt UE

Logaue Amstal 1 880x83

W dniu 26.06.2019r. rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wdrożenie do seryjnej produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowej innowacyjnej linii produktowej opracowanej w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac badawczych w postaci narożnych wkładów kominkowych o wysokiej sprawności energetycznej oraz niskiej emisyjności.

Planowane efekty:

  • wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów opracowanych w ramach samodzielnie przeprowadzonych prac B+R,
  • zwiększenie asortymentu,
  • wejście na nowe rynki zbytu,
  • ograniczenie do minimum szkodliwego oddziaływania na środowisko,
  • powstanie czterech nowych stanowisk pracy.   

Wartość projektu: 9 561 246,02 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 413 051,38 PLN

UE-logo