Amstal Ikony Oferta 09

Stosowane komponenty mogą być wyprodukowane u nas, ale także zakupione oraz dostarczone z zewnątrz. Wyroby wytwarzane są według otrzymanych rysunków i planów, ale w razie potrzeby, możemy wesprzeć Was w procesie projektowania czy produkcji. Wykonujemy zarówno duże serie produkcyjne, jak i zlecenia jednostkowe.

Koncentrujemy się na jakości, wydajności dostaw i produktywności w naszych operacjach produkcyjnych. Bazując na naszej długiej historii w obróbce stali, staliśmy się punktem odniesienia, a także niezawodnym partnerem – od projektu, zaopatrzenia, produkcji, montażu, kontroli i testowania, aż po dostawę do miejsca docelowego. Tym samym zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie, umożliwiając im skupienie się na swojej podstawowej działalności.

Dysponujemy halą montażową o powierzchni 1000 m². Nasi inżynierowie oraz pracownicy szczebla technicznego posiadają wieloletnie doświadczenie w procesach technologicznych związanych z montażem.

W ramach montażu oferujemy:

  • montaż podzespołów – poza kompleksowym wykonywaniem części i konstrukcji metalowych oferujemy także montaż podzespołów,
  • montaż maszyn i urządzeń – realizujemy usługi montażu całych maszyn z elementów produkowanych we własnym zakresie oraz komponentów dostarczonych przez klienta. W trakcie montażu następuje również regulacja mechanizmów – po zmontowaniu całego wyrobu sprawdza się działanie maszyny lub urządzenia i usuwa drobne usterki montażu, przygotowując w ten sposób gotowy wyrób do prób. Dopiero po przeprowadzeniu prób i ich pomyślnych wynikach następuje odbiór techniczny wyrobu.
  • pakowanie i magazynowanie – tak przygotowany oraz przetestowany produkt możemy zapakować oraz zmagazynować zgodnie z oczekiwaniami klienta.
UE-logo